REGULAMIN

sklepu internetowego www.wszystkodowarsztatu.pl

wersja z dnia 20.01.2019

I - Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.wszystkodowarsztatu.pl prowadzonego przez PRO Marcin Urbański, ul. Kasztanowa 1, 40-670 Katowice prowadzącego działalność gospodarczą pod numerem NIP:634-251-72-06 REGON:363826629 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zwanego dalej "Sklep internetowy".

2. Regulamin dostępny jest pod adresem Klientów sklepów pod adresem https://www.wszystkodowarsztatu.pl/content/7-regulamin Klient może zapoznać się z treścią regulaminu oraz go wydrukować.

3. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest pod numerem telefonu: 504-181-686. Pocztę elektroniczną, należy kierować pod adres: poczta@pro.katowice.pl

4. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga od Klienta:

5.A. urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej przeglądarki internetowej obsługujące obowiązujące standardy.

5.B. aktywnego konta poczty (e-mail), które jest niezbędne do złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oferowanych do sprzedaży na stronie www.wszystkodowarsztatu.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany w szczególności do:

7.A. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień Regulaminu.

7.B.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.wszystkodowarsztatu.pl/content/7-regulamin  i sporządzić jego wydruk. Treść Regulaminu jest również każdorazowo przesyłana Klientowi w wiadomości e-mail, która potwierdza złożenie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedaży w formie linku odsyłającego do treści Regulaminu utrwalonego i zabezpieczonego w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

II - Definicje

Użytym w treści słowom nadano następujące znaczenia:

1. Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez PRO Marcin Urbański z prowadzącym działalność gospodarczą pod numerem NIP: 634-251-72-06 z klientem Sklepu internetowego w trybie określonym przez regulamin.

2. Dostawa - dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego produktu lub produktów stanowiące wykonanie świadczenia przez PRO Marcin Urbański na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa realizowana jest przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (poczta polska, firma kurierska).

3. Klient - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży towarów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient – Konsument) albo osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – Przedsiębiorca)

4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

5. Rejstracja - wypełnienie przez Klienta formularza rejstracyjnego poprzez podanie wymaganych danych na sronie internetowej Sklepu internetowego oraz ustalenie unikatowego loginu oraz hasła. Rejstracja w sklepie oznacza akceptację jego regulaminu.

6. Sprzedawca - PRO Marcin Urbański, ul. Kasztanowa 1, 40-670 Katowice. NIP: 634-251-72-06

7. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez PRO Marcin Urbański pod adresem internetowy www.wszystkodowarsztatu.pl 

III - Przedmiot - towar

1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.wszystkodowarsztatu.pl zwane dalej "Towarami".

2. Ceny prezentowane na stronie sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

3. Podane ceny towarów są wiążące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku towarów niedostępnych w chwili zamówienia cena może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny.

5. Zestawienia Towarów i ceny podane na stronie sklepu internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Produkty oferowane przez sprzedawcę są fabrycznie nowe bez jakichkolwiek wad.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów i zakończenia akcji promocyjnych w każdej chwili.

8. Klient może otrzymać fakturę VAT na zakupie produkty.

9.Sprzedawca może udzielać specjalnych zniżek na produkty w ofercie sklepu internetowego dla stałych Klientów.

IV - Składanie i realizacja zamówień

1. Wystawienie towarów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

2. Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.

4. Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.wszystkodowarsztatu.pl  można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej: a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail. b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja. Potwierdzenie zamówienia jest równocześnie akceptacją, że zamówienie wymaga zapłaty.

5. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail ), zamówienie jest anulowane i nie będzie realizowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedaży.

6. Za pośrednictwem wirtualnego koszyka Klient przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.wszystkodowarsztatu.pl , można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

9. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski.

10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby stan sklepu internetowego był na bieżąco aktualizowany. W przypadku sytuacji, że towar nie będzie dostępny albo czas na wysyłkę przekroczy 48h. Obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania zwrotu pieniędzy lub zaproponuje podobny produkt o tych samych parametrach. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne inne skutki opóźnienia się dostawy lub jej anulowania. 

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówiony Towar przy wybraniu opcji wysyłki opłaconej z góry, chyba że jako sposób płatności wybrano: PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTA PŁATNICZA W SKLEPIE. Jeżeli Klient wybierze przesyłkę opłaconą z góry, a nie opłaci zamówienia, obsługa sklepu skontaktuje się w celu ponownego złożenia zamówienia i jego opłacania przed wysyłką.

12. Zamówienia za pobraniem (płatne przy odbiorze), będzie potwierdzane telefonicznie przed wysyłką. 

13. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Towarów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Towaru jest określony na stronie każdego z produktów.

V- Sposoby realizacji płatności

1.Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

- PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - odbiór osobisty towarów w sklepie.

- PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ON-LINE

VI - Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Odstąpienie od umowy musi być w formie pisemnej przesłane na adres: poczta@pro.katowice.pl.

Zwracane produkty nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i muszą być w stanie nie naruszonym.

2. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

3. W przypadku określonym w ust. 6.1. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do firmy PRO Marcin Urbański ul. Kasztanowa 1, 40-670 Katowice, ponosi Klient - Konsument. 

4. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta - Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument.

VII - Reklamacje

1. Sprzedawca postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

2. Wszelkie sprawy reklamacyjne są indywidualanie rozpatrywane. W związku z tym Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić sposób dostarczenia towaru. Adres e-mail właściwy do składania reklamacji: poczta@pro.katowice.pl

VIII - Gwarancje

1. Sprzedawca sprzedaje produkty, które są objęte gwarancją producentów.

W przypadku zakupu produktów przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej "Konsument" okres gwarancji trwa 24 miesiące.

W przypadku zakupu produktów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą "Odbiorcy" okres gwarancji trwa 12 miesięcy.

IX - Opisy towarów

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby opisy produktów był zawierały wszystkie niezbędne informację dla Klienta.

3. Zdjęcia towarów pełnią rolę poglądową.

4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

X- Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby niniejszy regulamin sklepu poruszał wszelkie zagadnienie związane z procedurami obowiązującymi w sklepie internetowym.

2. Sprzedawca działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.